Wat te doen bij een ongeval?

Het slachtoffer meldt het schadegeval aan Wendy.

Het aangifteformulier wordt door uzelf en de behandelende arts ingevuld en stuurt u terug naar het clubsecretariaat (Kapelrie 29, 8490 Varsenare).
De clubsecretaris meldt het schadegeval met het aangifteformulier aan de Gymnastiekfederatie binnen de 8 werkdagen na het ongeval !!!
– De federatie kent, na controle van het lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe en meldt
dit aan het betrokken slachtoffer.
– Gelijkertijd ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.
– De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
Per schadegeval is er een vrijstelling van  25  euro.