Verzekeringen

Via de federatie is elk lid verzekerd.

In het lidgeld dat elk lid bij het begin van het seizoen betaalt, zit naast de verenigingsbijdrage en individuele aansluitingspremie aan de turnfederatie  (Gymfederatie Vlaanderen VZW, Zuiderlaan 13, 9000 Gent), ook een verzekering tegen ongevallen. (Persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid)

Het overzicht van de polissen vindt u hier.