Recreatiegroepen

Deze groepen bestaan uit jongens en meisjes die om de een of andere reden niet aan competitie kunnen of willen doen. Hier ligt de nadruk op ontspanning door inspanning. De kinderen worden nog eens ingedeeld volgens leeftijd en onderling ook volgens hun vorderingen. Gediplomeerde lesgevers zorgen voor een bestendige evaluatie en wie achteraf toch interesse heeft en geschikt bevonden wordt kan nog opgevist worden voor competitie.