Kleuterturnen

Jongens en meisjes van de eerste en tweede kleuterklas kunnen terecht voor een uurtje kleuterturnen. De kinderen worden ingedeeld in kleine groepjes ( ongeveer 12 kleuters) volgens hun leeftijd en kunnen. Onder ervaren leiding leren ze spelenderwijs de eerste turnbewegingen: sprongetjes, handstandjes, koprolletjes, spreidzit, evenwicht e.d. Nadruk wordt gelegd op ontspanning, maar ook discipline wordt vereist.

Basisgroepen

Eenmaal in de derde kleuterklas begint een specifieke turnopleiding. Nieuwe en ingewikkelder technieken worden aangeleerd en specifieke turnleraars beoordelen elk kind op zijn talenten, maar ook op zijn karakter  en zijn inzet. De bedoeling is iedereen onder te brengen in de groep waar hij echt thuis hoort, waarin hij zich thuis voelt. Deze groep vormt de schakel tussen het kleuterturnen en enerzijds het recreatieturnen, anderzijds het competitieturnen ( en aspiranten).

Recreatiegroepen

Deze groepen bestaan uit jongens en meisjes die om de een of andere reden niet aan competitie kunnen of willen doen. Hier ligt de nadruk op ontspanning door inspanning. De kinderen worden nog eens ingedeeld volgens leeftijd en onderling ook volgens hun vorderingen. Gediplomeerde lesgevers zorgen voor een bestendige evaluatie en wie achteraf toch interesse heeft en geschikt bevonden wordt kan nog opgevist worden voor competitie.

Competitiegymnasten Trampoline

Competitie trampoline groep: DMT (Dubbele Mini Trampoline) en TRA (Maxi Trampoline). Er zijn zowel jongens als meisjes actief op A-, B-, C- en I-niveau.
De officiële leeftijdscategoriën zijn: pupillen, benjamins, miniemen,beloften, junioren en senioren.

Competitiegymnasten TTM

Competitie toestelturnen groep: TTM (Toestel Turnen Meisjes). De meisjes turnen volgens capaciteit (A-, B-, C-, I- of recre@-niveau) en volgens leeftijd.

RegioClub Brugge

Sinds augustus 2015 is Turnclub Varsenare de moederclub van de ‘Regioclub Brugge’. Een regioclub biedt gymnasten tussen het 4e en 6e leerjaar de kans om een gestructureerde turnopleiding te volgen in samenwerking met de GymnastiekFederatie.

Deze meisjes trainen zo’n 16h à 20h per week en aan de hand van een topsportbeloftestatuut kunnen zij genieten van 3 ochtendtrainingen.

Het doel van de regioclub is dat getalenteerde kinderen de kans krijgen om hun hobby uit te oefenen waarbij de balans tussen school/sport en vrije tijd beter is.

Wij werken samen met de Basisschool OLVA De Touwladder te Assebroek.

De meisjes van de regioclub zijn kansmakers om in het 1e middelbaar door te stromen naar de Topsportschool in Gent.  Julie Vandamme, Margaux Daveloose en Noémie Louon genieten daar nu van deze opleiding.