2024

We zijn in volle voorbereiding voor het nieuwe turnjaar. Meer informatie zal in juni online komen.

De kalenders voor het turnjaar 2024 -2025 komen eind augustus online te staan.