G-Werking

Vanaf het jaar 2011-2012 is er een nieuwe groep binnen de turnclub: de g-werking of aanbod turnen voor kinderen of jongeren met een beperking. We willen voorzien in een aanbod gymnastiek voor die kinderen of jongeren die, omwille van leermoeilijkheden of andere mentale beperkingen, moeilijk aan bod komen in de reguliere groepen. Het aanbod wordt gegeven in kleine groepen, gedurende 1 u op zondagmorgen.